Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

Problemet med mikroorganismer i form af bakterier er, at de kan være sygdomsfremkaldende.

 

Vaskerier, der modtager snavsetøj indeholdende blod, afføring, opkast mv., skal sikre sig, at personalet ikke udsættes for smitterisiko.

 

En dårlig hygiejne, hvor der især er problemer med rengøringskvaliteten og håndhygiejnen, forværrer problemet væsentligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

Vurder om hygiejnen er i orden på arbejdspladsen f.eks. gennem APV og arbejdsmiljørunderinger. Iværksæt målrettede løsninger ved eventuelle problemer.

 

Instruer medarbejderne, således at de opnår tilstrækkelig viden om mikroorganismer og hygiejne. Følg op i hverdagen for at sikre, at de rigtige metoder og fremgangsmåder anvendes.

  

Anvend værnemidler som handsker, arbejdsbeklædning, masker mv., hvor det er påkrævet.

 

Snavsetøj, der kan indeholde smittefarligt materiale, bør modtages af vaskeriet i vandopløselige tæt tillukkede poser. Hvor der sorteres smittefarligt tøj, skal der være procesudsugning/procesventilation til det fri

 

Skift arbejdsbeklædning hver dag og med det samme, hvis der sker gennemvædning fra det snavsede vasketøj.

 

Når indsorteringsafdelingen forlades, tages beskyttelsesovertræk/forklæde af, eller der anvendes en form for overtrækskittel, der skiftes hver dag.

 

Luftstrømmen i vaskeriet skal gå fra ren mod snavset afdeling, eller afdelingerne skal være fysisk adskilte for at forebygge spredning af mikroorganismer gennem luften.

 

Kvaliteten af rengøringen skal være så god, at mikroorganismer fjernes i tilstrækkelig grad.

 

Undgå rengøringsmetoder, der kan forårsage yderligere spredning af mikroorganismer, f.eks. ved manglende udskiftning af forurenede klude, højtryksrensning eller ved ophvirvling af støv med mikroorganismer (f.eks. fejning med kost i stedet for at binde støvet med en mikrofibermoppe).

 

Sørg også for at holde rengøringsudstyr som f.eks. rengøringsvogne rene, således at mikroorganismer ikke bringes med rundt.

 

Håndhygiejne 

Håndhygiejne er en af de væsentligste forebyggende faktorer. Håndhygiejne udføres altid, efter urent arbejde, før man starter på noget rent, og efter man har brugt handsker.

 

Følgende er gode råd om hygiejne, som forebygger mange slags smitte:
 

 

Desinfektion og vask af hænder

 • I dag anbefales det at bruge hånddesinfektion i langt de fleste situationer. Hånddesinfektion er hurtigere at bruge, den er mere effektiv til at dræbe mikroorganismer, og den er mere skånsom end håndvask.
   
 • Hånddesinfektion er førstevalget efter alle urene procedurer (risiko for forurening af personalets hænder), hvor hænderne er tørre og ikke synligt forurenede 
   
 • Hånddesinfektion er også førstevalget før alle rene procedurer og når man skal spise sin mad (risiko for forurening fra personalets hænder, fx efter berøring af urent tøj i indsorteringen)
    
 • Efter urent arbejde med synlig forurening af hænderne, fx ved berøring af blod, anden legemsvæske, urin eller afføring, eller når hænderne er blevet våde, anvendes først almindelig håndvask med sæbe og vand, efterfulgt af hygiejnisk hånddesinfektion.
   

 

Håndvask eller hånddesinfektion altid:

 • Efter brug af handsker (Handsker beskytter hænderne mod at blive forurenet med organisk materiale. Men der kan være usynlige små huller i handskerne, så der ikke er 100 % sikker beskyttelse. Desuden sker der vækst af bakterier på hænderne, når man bruger handsker, fordi der opstår varmt og fugtigt miljø i handsken)
   
 • Før måltider eller håndtering af madvarer.
   
 • Efter toiletbesøg.
   

 

Vær også opmærksom på, at alle har en god hygiejne i det daglige, f.eks.:

 • når keyboards, dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter deles med kolleger og andre
   
 • at der ikke nyses, hostes og pudses næse ud i luften, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider
   
 • at man bliver hjemme fra arbejde, ved smitsom sygdom som influenza og diarre
   
 • at man primært bruger håndsprit med hudplejemiddel til desinfektion af hænderne, når det er muligt (virker bedre). 

  

Gode links: