Fald og snublen

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Snublen, fald og glidninger er en typisk risiko i rengøringsbranchen. Årsagen er ofte, at gulve og overflader kan være glatte på grund af vand og andre væsker. Opkanter og niveauforskelle er andre væsentlige årsager ligesom faren ved bæring, hvor man har svært ved at se, hvor man sætter fødderne og samtidig ikke har hænderne frie til at holde fast eller tage fra - især på trapper.


Risikoen stiger, hvis man ikke bruger det rigtige skridsikre fodtøj, og hvis man går for hurtigt eller løber, distraheres, mv.

Medarbejdere skal generelt oplyses om hvilken risiko, der er, for ulykker på arbejdspladsen.


Instruktion skal gives, som kan medvirke til at forebygge også denne type af ulykker.

 

Forekommer der ulykker, skal de analyseres og forebygges, således at en lignende hændelse ikke sker igen.

 

Der skal føres tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder risikoen for fald og snublen gennem APV og arbejdsmiljørunderinger. Gennemfør en plan for at fjerne eller reducere eventuelle fundne problemer, og informer personalet.

Her er en række gode ideer, der kan forebygge problemet:

  • Gør ordentligt rent i arbejds- og gangarealer, og hold områderne fri for genstande.
  • Brug det rigtige fodtøj.
  • Sørg for ordentlig belysning. 
  • Gå - lad være med at løbe.
  • Stiger skal være lange nok, og den øverste og nederste ende af langsgående støtteskinner skal være udstyret med glidsikker belægning. Brug aldrig uhensigtsmæssige erstatninger for en stige såsom stole, kasser eller tønder.
  • Trapper skal være oplyste og udstyret med solide gelændere.
  • Gulvene skal være jævne og lette at holde rene og gerne have en skridsikker overflade. Gulvbelægningen i et arbejdslokale bør være den samme over det hele, fordi varierende skridsikkerhed øger risikoen for fald.
  • God rengøring og oprydning mindsker risikoen for fald.
  • Sørg for at opsætte skilte med advarsel om farer og risici.

 

Gode links: