Pladsforhold

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Det skal være let at komme til for rengøringspersonalet, når der gøres rent. Gode pladsforhold overalt fremmer gode arbejdsstillinger og bevægelser.

 • Det vil sige, at der skal være plads til, at rengøringsrekvisitter og maskiner kan bruges med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.
 • Der skal være gode adgangsforhold for maskiner og hjælpemidler og let at komme rundt med dem.
   

Læs mere i faktaarket om Indretning og arbejdsstillinger.

 

Lovgivningen stiller krav om, at arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet.

 

Læs mere om kravene i At-vejledning A.1.11. Arbejdsrum på faste arbejdssteder.

 

Gode råd om tiltag og løsninger 
 

 • Vurder samtlige arbejdspladser i forhold til, om de lever op til kravene om rummelighed.
 • Hav især fokus de steder, hvor der foregår hårdere fysisk arbejde og arbejde med træk og skub af rengøringsvogne og andre hjælpemidler.
 • De vanskeligt tilgængelige steder afskaffes, hvor det er muligt. Det kan f.eks. være ved at fjerne eller omplacere inventar og møbler, så der skabes plads.
 • Oprydning i lokaler, på skriveborde, mm., ophængning af ledninger, opstoling, fjerne unødvendige ”støvsamlere” på hylder og borde og sætte hjul på møbler, er andre gode forslag for at skabe plads.
 • Brede døråbninger, og at døren nemt kan åbnes og holdes åben, fremmer gode arbejdsstillinger (undgå f.eks. dørpumper uden holdefunktion).
 • Rengøringsrum skal være indrettede, så der er god plads til alt rengøringsudstyr, og med friplads således at man kan arbejde i gode arbejdsstillinger.
 • Vær opmærksom på, at vigtig plads i rengøringsdepotet ikke ”stjæles” unødvendigt af f.eks. rod eller unødvendige effekter.
  Affaldsrum skal være let tilgængelige, have god plads og være indrettet med en lav container, således at affald nemt kan løftes ind i en lav højde.
 • Etabler fornuftige arbejdsgange, så man f.eks. kan undgå lange gåafstande, og at man ikke går i vejen for hinanden.
  Det er vigtigt, at man nemt kan passere hinanden i arbejds- og gangarealer.

Både når der bygges nyt, bygges om og i eksisterende byggeri, er det vigtigt at tage så god højde som muligt for ergonomi og rengøringsvenlighed. Læs mere om det i de to udgivelser fra BFA service - turisme, der er nævnt under "Gode links".

 

Gode links:

 

BFA Service - turisme: