Fakta om indretning, arbejdsstillinger og -bevægelser

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Dårlig indretning og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger eller –bevægelser kan medføre risiko for arbejdsskader.

 

Lænderygbesvær kan hænge sammen med foroverbøjning, vridning, sidebøjning eller bagoverbøjning af ryggen. Særligt risikabelt er det, når stillingen holdes længe, når bevægelsen gentages hyppigt, eller når der samtidig løftes.

 

Nakke- og skulderbesvær hænger på rengøringsområdet især sammen med arbejde med løftede arme.

 

Hånd- og armbesvær hænger ofte sammen med hyppigt gentagne bevægelser, stor kraft eller bevægelser til yderstillinger for albue og hånd.

 

Hofte- og knæbesvær kan forekomme på grund af meget stående/gående arbejde og arbejde i dybe hugsiddende stillinger. Der er også en årsagsmæssig sammenhæng mellem tunge løft og slidgigt i hofter og knæ.

 

Generelt vil problemerne kunne forværres, når bevægelser gentages hyppigere og arbejdsstillinger skal holdes i længere tid, - med andre ord når der bliver mangel på variation. Endvidere stiger belastningen, når der er krav om større kraftanvendelse.

 

Arbejdsmiljølovgivningen stiller krav om, at risikoen ved uhensigtsmæssige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser vurderes, og at arbejdet ud fra denne vurdering planlægges, tilrettelægges og udføres, så det ikke medfører fare for sikkerhed og sundhed.

 

Arbejdsgiveren har ansvaret for og pligten til at sikre medarbejderes sikkerhed og sundhed.

Han skal bl.a. sikre, at alle er tilstrækkelig oplært og instrueret, så de ikke kommer til skade eller bliver syge på grund af arbejdet.

Arbejdsgiveren kan videregive opgaven til f.eks. arbejdsledere og arbejdsmiljøorganisationen, men har stadigvæk hovedansvaret.

På den anden side har personalet også pligt til at modtage oplæring og instruktion, samt til at følge den.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

God indretning af arbejdspladsen og hjælpemidler:

 • Gode pladsforhold, således at der kan arbejdes i gode arbejdsstillinger 
   
 • Mulighed for indstilling af arbejdshøjder, f.eks. gennem teleskopskafter på mopper, 
  indstillelige støvsugerrør og højdeindstillelige håndtag på rengøringsvogne og rengøringsmaskiner
   
 • God placering af hylder i rengøringsdepoter og placering af rekvisitter på rengøringsvogne,
  således at arbejdshøjder ligger tæt på midtlår- og albuehøjde, når der skal håndteres tungere ting
   
  Læs mere i pjecen "Rengøringsvenligt byggeri" (pdf) fra BFA Service - Turisme og i faktaarkene her på siden: "Rengøringsvogne og mopper", "Støvsugere", "Inventarrengøring" og "Gulvvaskemaskiner".

 

Den vigtige variation:

 

 • Tilrettelæg arbejdet, så variation indgår naturligt i løbet af arbejdsdagen for at undgå de samme stillinger og bevægelser i for lang tid ad gangen (læs mere i faktaarket "Ensidigt gentaget arbejde") 
   
 • At der er mulighed for at skifte mellem siddende, stående og gående arbejde.

  

Indfør gode teknikker:

 • Indstil redskaber korrekt
   
 • Brug kroppens store muskler i benene i stedet for arme og skuldre, hvis det er
  muligt. F.eks. vægtoverføringer fra ben til ben, når der moppes gulv
   
 • Arbejd med lige ryg og undgå vrid og større foroverbøjninger
   
 • Giv konkret instruktion og vejledning i arbejdsteknik. (Læs mere i faktaarket: "Arbejdsteknik og rengøring")

 


Gode links:

 

BFA Service - turisme: