Belysning

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

For meget, for lidt eller forkert placeret belysning kan give blænding og reflekser og dermed bevirke dårlige arbejdsstillinger. Uhensigtsmæssig belysning kan give øjengener, hovedpine samt spændinger i skuldre og nakke. Dårlig belysning kan endvidere resultere i, at man overser forhindringer m.m. med fald eller anden ulykke som resultat.

Lys skal understøtte den aktuelle arbejdsopgave. 

Belysningen skal følge reglerne. I Arbejdstilsynets At-vejledning A.1.5 om kunstig belysning kan man finde vejledning i forhold til, hvordan reglerne kan opfyldes. Her står bl.a., at der skal være en tilstrækkelig almen belysning i arbejdsrummet og en passende særbelysning på den enkelte arbejdsplads. Det kræves, at belysningen ikke må blænde eller genere, fx ved reflekser fra blanke flader eller uheldige skyggevirkninger.

 

DS/EN 12464-1:2011 angiver krav til belysningsstyrker på faste arbejdssteder og i forhold til arbejde, der skal udføres, herunder rengøring.

 

Der er særlige krav til placeringen af lys ved arbejde med PC’er. Lofts- og bordlyset må bl.a. ikke give spejlinger eller reflekser i skærmen. Der må heller ikke forekomme blænding fra f.eks. dagslys eller lysarmaturer.

 

Dagslys og udsyn

 

Ved dagslystilgang gælder, at arbejdsrum skal have en sådan tilgang af dagslys, at de er velbelyste. Det vil normalt sige, at vinduesarealet ved sidelys er mindst 10 % af gulvarealet eller ved ovenlys mindst 7%.

 

Vinduer og ovenlys skal være udført, placeret og eventuelt afskærmet således, at de ikke medfører blænding, overophedning eller generende kuldenedfald.

 

I arbejdsrum skal der være udsyn til omgivelserne gennem vinduer eller lignende. Kravet om dagslystilgang kan fraviges, hvis der er tale om rum, hvor man kun kortvarigt opholder sig.

 

Nødbelysning

 

Hvis det kan være forbundet med en særlig fare, hvis belysningen svigter, skal der være indrettet en forsvarlig nødbelysning, der sikrer den nødvendige orientering.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 • En velfungerende arbejdsbelysning er ofte en kombination af:
  • Almen belysning – en jævn oplysning af rummet, orienteringslys, grundbelysning.
  • Hvis der f.eks. skal skelnes detaljer i en rengøringsopgave, kan 500-700 lux være en god belysningsstyrke.
  • Der kan være brug for at tilpasse lyset til medarbejdere med et svækket og dårligt syn. For eksempel har en medarbejder på 60 år brug for væsentlig mere lys end en 20-årig.
 • Lyskilder afgiver mindre lys med tiden. Nedslidte lysstofrør har en tilbøjelighed til at flimre, hvilket er genererende. Udskift disse.
  Armaturer giver også mindre lys, når de bliver snavsede. Rengør og vedligehold regelmæssigt.
 • Forebyg faldulykker gennem tilstrækkelig belysning overalt, - også i forbindelse med adgangsveje.
 • Undgå blænding ved at lyskilder og kraftigt dagslys skinner lige i øjnene eller påvirker øjets opmærksomhed.

 

Gode links:

 • Dansk Standard -  DS/EN 12464-1:2011 Belysning ved arbejdspladser - Del 1: Indendørs arbejdspladser