Støvsugere

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

En støvsuger er et teknisk hjælpemiddel og skal derfor opfylde kravene i Arbejdstilsynets bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler.

 

Producenter og leverandører af tekniske hjælpemidler er ansvarlige for, at anvendelsen af hjælpemidlerne kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det skal derfor sikres, at også den manuelle håndtering ved arbejde med maskinen kan udføres i overensstemmelse med Arbejdstilsynets bekendtgørelse om manuel håndtering

Støvsugere skal være hensigtsmæssigt indrettet i forhold til det arbejde, de skal bruges til, og i forhold til de personer, der skal arbejde med dem. 

 

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Når der gøres rent med en støvsuger, skal støvsugeren være i orden, så den er let at trække med rundt og let at bruge med gode arbejdsstillinger.

God indretning spiller en stor rolle. Der skal være plads til at bruge støvsugeren, ingen tunge møbler at flytte og mindst mulig behov for at bukke sig.

 

Krav til støvsugeren

  • Støvsugere skal passe til rengøringsopgaven. F.eks. effektive maskiner med god sugeevne til større rengøringsarealer eller centralstøvsugere.
  • En rygstøvsuger eller en lang slange koblet til et sugeanlæg er velegnet til rengøring af trapper. Herved kan løft af støvsugere undgås.
  • Støvsugerrøret skal kunne tilpasses i højden til den enkelte ved hjælp af teleskoprør. Ældre støvsugere kan tilpasses til brugeren ved at indkøbe et løst forlængerrør. Slangen skal være tilpas lang.
  • Det skal være let at samle og adskille rør, slanger og mundstykke.
  • Hjulene skal være store og letløbende, så støvsugeren er let at trække. Hjulene skal kunne dreje 360 grader.
  • Sugeevnen skal være størst mulig og kunne justeres, så man ikke skal bruge unødige kræfter. (Husk at tømme støvsugerposen, når sugeevnen falder.)
  • Støvsugermundstykket kan med fordel have glidehjul, da det mindsker gnidningsmodstanden. Mundstykket skal ved behov have fodbetjent omskifter mellem indstilling til gulvtæppe og hårdt gulv.
  • Støvsugeren bør have automatisk ledningsoprul, så man undgår at bøje sig. Ledningen skal være lang nok og let at rulle ud.
  • Ved støvsugning på flere etager eller i flere bygninger bør der være en støvsuger på hver etage (med mindre der er elevatorer) eller i hvert område.

Gode links:

 

BFA Service - turisme: