Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Problemet med mikroorganismer i form af bakterier og virus er, at de kan være sygdomsfremkaldende.

 

En dårlig hygiejne, hvor der især er problemer med rengøringskvaliteten og håndhygiejnen, forværrer problemet væsentligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

 • Vurder om hygiejnen er i orden på arbejdspladsen f.eks. gennem APV og arbejdsmiljørunderinger. Iværksæt målrettede løsninger ved eventuelle problemer.
 • Instruer medarbejderne, således at de opnår tilstrækkelig viden om mikroorganismer og hygiejne. Følg op i hverdagen for at sikre, at de rigtige metoder og fremgangsmåder anvendes.
 • Kvaliteten af rengøringen skal være så god, at mikroorganismer fjernes i tilstrækkelig grad.
 • Anvend værnemidler som handsker, arbejdsbeklædning, masker, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn, mv., hvor det er påkrævet.
 • Undgå rengøringsmetoder, der kan forårsage yderligere spredning af mikroorganismer, f.eks. ved manglende udskiftning af forurenede klude, højtryksrensning eller ved ophvirvling af støv med mikroorganismer (f.eks. fejning med kost i stedet for at binde støvet med en mikrofibermoppe).
 • Sørg også for at holde rengøringsudstyr som f.eks. rengøringsvogne rene, således at mikroorganismer ikke bringes med rundt.
 • Håndter affald på en korrekt måde. Undgå berøring med mikroorganismer og brug handsker, hvor der er risiko.

 

Håndhygiejne er en af de væsentligste forebyggende faktorer. Håndhygiejne udføres altid, når man går fra urent til rent, før man starter på noget rent, og efter man har brugt handsker.

 

Følgende er gode råd om hygiejne, som forebygger mange slags smitte:

 

Desinfektion og vask af hænder

 • I dag anbefales det at bruge hånddesinfektion i langt de fleste situationer. Hånddesinfektion er hurtigere at bruge, den er mere effektiv til at dræbe mikroorganismer, og den er mere skånsom end håndvask.
 • Hånddesinfektion er førstevalget før alle rene procedurer (risiko for forurening fra personalets hænder, f.eks. - opfyldning af vogne med rene klude, tage handsker på, osv.)
 • Hånddesinfektion er også førstevalget efter alle urene procedurer (risiko for forurening af personalets hænder), hvor hænderne er tørre og ikke synligt forurenede (f.eks. efter berøring af forurenede overflader, når man går fra en sengestue eller bolig til den næste, mv.)
 • Efter urent arbejde med synlig forurening af hænderne, f.eks. ved berøring af blod, anden legemsvæske, urin eller afføring, eller når hænderne er blevet våde, anvendes først almindelig håndvask med sæbe og vand, efterfulgt af hygiejnisk hånddesinfektion
 • På hospitaler og i plejesektoren udføres også først håndvask og dernæst desinfektion før og efter kontakt med patienter med mavetarm-infektion (diarre og/eller opkastning) da nogle af de diarre-fremkaldende mikroorganismer ikke dræbes effektivt af håndsprit alene.

 

Håndvask eller hånddesinfektion altid:

 • Efter brug af handsker (Handsker beskytter hænderne mod at blive forurenet med organisk materiale. Men der kan være usynlige små huller i handskerne, så der ikke er 100 % sikker beskyttelse. Desuden sker der vækst af bakterier på hænderne, når man bruger handsker, fordi der opstår varmt og fugtigt miljø i handsken)
 • Efter hoste, nys eller næsepudsning (host og nys ind i et lommetørklæde eller et ærme i stedet for hænderne)
 • Før måltider eller håndtering af madvarer.
 • Efter toiletbesøg
 • Efter berøring af dyr f.eks. i daginstitution eller laboratorium.

 

Vær også opmærksom på, at alle har en god hygiejne i det daglige, f.eks.:

 • når keyboards, dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter deles med kolleger og andre
 • at der ikke nyses, hostes og pudses næse ud i luften, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider
 • at man bliver hjemme fra arbejde, ved smitsom sygdom som influenza og diarre
 • at man primært bruger håndsprit med hudplejemiddel til desinfektion af hænderne, når det er muligt (virker bedre). 

  

Gode links: