APV-spillet - Afklaring & forberedelse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Opstartsmøde i arbejdsmiljøgruppen         

Hvis I vælger at benytte et dialogspil i jeres APV arbejde, skal I tage stilling til følgende, inden I går i gang:

 • Hvad ønsker I at få ud af at bruge et dialogspil til jeres APV-arbejde?
 • Vurdér om I vil bruge APV-spillet, som det er, eller om I vil lave jeres egen version med supplerende spørgsmål - fx som følge af at I har forhold, som spillet ikke dækker godt nok
 • Er alle vigtige forhold af jeres arbejdsmiljø repræsenteret i kortene, eller er der særlige brancheudfordringer, der ikke dækkes? (i tilfælde af I vælger at bruge APV-spillet)
 • Opgør jeres sygefravæ og gør jer overvejelser over, hvordan det psykiske arbejdsmiljø spiller sammen med antallet af sygemeldinger.
 • Lav en tidsplan for hele APV-processen
 • Vurder hvordan grupperne bedst sammensættes og udvælg evt. grupperne på forhånd, hvis I vil "styre" gruppesammensætningen (f.eks. på tværs af arbejdsgrupper, leder/medarbejdere mv.). Dan grupper på 4-5 personer. Hvis deltagerantallet er stort, evt. 6-8 personer i hver gruppe.  
 • Vælg en eller flere mødeledere/spilstyrere, som styrer spilleprocessen undervejs. Der er vigtigt, at der er en der styrer tiden, og sikrer at spillereglerne overholdes, og snakken går i den rigtige retning. 

Forbered spillet godt    

 • Indkald til dialogspillet i god tid og forklar kort, hvad der skal ske
 • Læs spillereglerne og vurder om de er dækkende for jer, eller om der er noget, I vil supplere med. 
 • Print spillereglerne og del dem ud til alle deltagere på dialogmødet. Alternativt kan I selv formulere spilleregler, som passer til jeres arbejdsplads, og printe dem ud. 
 • Lav de 3 beholdere, som indgår i spillet. En med teksten ’ja’, en med teksten ’nej’ og en tredje med teksten ’ved ikke’ 
 • Forplejning. Overvej hvordan og hvad I vil servere for at holde blodsukkeret højt i løbet af spillet.
 • Hvis I laver jeres egen udgave af spillet, så print kortene og klip dem ud 
 • Print IGLO-handlingsskemaer, hvis I har besluttet at bruge dem i fase 4: Prioritering & handling 
 • Aftal hvem der byder velkommen på selve dagen 
 • Læs også vejledning til spilstyreren