Links - samlet

 

 

Links - om psykisk arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøviden.dk - om de 3 diamanter 

3bar.dk - værktøjskasse om social kapital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links - om APV'ens faser

Læs arbejdstilsynets generelle vejledning om APV'ens faser
Læs arbejdstilsynets side om sygefravær

 

 

Links - om ledelse og styring af APV-processen

Læs mere om ledelse og styring i trivselsarbejdet på Arbejdsmiljoviden.dk 

Arbejdstilsynet: Erfaringer fra udviklingsprojekt om APV og psykisk arbejdsmiljø - spørgeskemaer

Arbejdstilsynet: Erfaringer fra udviklingsprojekt om APV og psykisk arbejdsmiljø - dialogmetoder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links - om IGLO-princippet

Mere om IGLO-princippet på arbejdsmiljoviden.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links - om metoder til psykisk arbejdsmiljø og APV

Se Arbejdstilsynets vejledning om metodevalg på at.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links - om særlige brancheudfordringer