APV'ens faser gælder stadig

 

Uanset om I går dialogvejen eller spørgeskemavejen, når I skal lave jeres APV om psykisk arbejdsmiljø på din arbejdsplads, skal I stadig huske at gå igennem alle APV'ens 5 faser. Det er de 5 faser, der sikrer, at I når hele vejen rundt om arbejdsmiljøet. Og de faserne sikrer, at I får brugt den indledende kortlægning til rent faktisk at sætte initiativer og aktiviteter igang, der giver resultater. De 5 faser er altså dem, der sikrer, at APV-processen giver forbedret trivsel og ikke blot bliver glemt på halvvejen.

 

APV'en om psykisk arbejdsmiljø består af fem faser:    


Forberedelse og afklaring

I denne første fase vælges hvilken metodevej, man vil gå, og processen planlægges. Forskellige relevante spørgsmål afklares, inden den egentlige proces sættes igang
 

Kortlægning

I den anden fase kortlægges de psykiske arbejdsmiljøforhold på arbejdspladsen. Hvor er ønskerne, hvor er der problemer? Hvad sker, hvad er konsekvenserne og hvordan ser det ud med arbejdspladsens trivsel?
 

Vurdering I den tredje fase analyseres og vurderes kortlægningens resultater. Hvad er det helt præcist, kortlægningen viser? Hvad er ønskerne, og hvor væsentlige og vigtige er de? Hvis I har fundet problemer– og hvor alvorlige er de, hvorfor er de opstået, og hvilken betydning har de? Det er f.eks. vigtigt, at I tager stilling til, om der er forhold i arbejdsmiljøet, der påvirker sygefraværet i negativ retning.  For at få hjælp til arbejdet med sygefravær klik her: www.temaomsygefravaer.at.dk.  

 
Prioritering og handling

I den fjerde fase prioriteres opgaverne, og konkrete initiativer og indsatsområder omkring det psykiske arbejdsmiljø planlægges. Der udarbejdes en eller flere handlingsplaner: Hvad er vigtigst at gøre hér og nu, og hvad kan vente til de alvorligste problemer er løst? Hvem skal gøre hvad, hvornår og hvordan?


Opfølgning

I opfølgningsfasen sikres det, at der løbende følges op på de handlinger, som er besluttet. Får vi gjort, hvad vi har aftalt? Har det virket? Er ønsket indfriet eller problemet løst?

 

Den sidste fase er faktisk den vigtigste. For hvis man glemmer at følge op på de ting, som er besluttet, er der en stor risiko for, at arbejdspladsens normale drift får overtaget. Det fører til manglende resultater og en oplevelse af, at det hele har været spild af tid. 
 

Læs meget mere om, hvordan I helt konkret kan bevæge jer igennem APV'ens faser ved at gå enten dialogvejen eller spørgeskemavejen.

 

En løbende proces    

Alle arbejdspladser skal lave APV, også om det psykiske arbejdsmiljø. I skal huske, at der laves en revision af APV'en med højst tre års mellemrum. Især når det angår det psykiske arbejdsmiljø, bør arbejdet dog være en løbende proces, hvor man gemmer kortlægningens resultater og løbende sætter nye tiltag igang, når man er kommet i mål med de første initiativer. Samtidigt er det vigtigt ikke kun at beskæftige sig med det psykiske arbejdsmiljø under den formelle APV-proces. Man skal løbende orientere sig om, hvordan arbejdspladsen trives, og gøre noget ved ønsker eller problemer, hvis de opstår undervejs.

 

 

 

Læs mere om APV'ens faser

Læs arbejdstilsynets generelle vejledning om APV'ens faser