APV-spillet - Kortlægning

 

Med APV-spillet, kortlægger man arbejdsmiljøet som en del af et dialogmøde, hvor deltagerne spiller spillet. Hele kortlægningsfasen finder sted som en del af APV-spillet.

 

Udover kortlægningen indeholder mødet og spilleprocessen også hele vurderingsfasen, samt hovedparten af prioriterings- & handlingsfasen.

 

 

Afvikling af APV-spil/dialogmøde

      

1. runde: Introducér og forklar - 15 min 

Giv en kort introduktion til psykisk arbejdsmiljø og forklar baggrunden for, at I har valgt at benytte et dialogspil til APV arbejdet. Sæt en tydelig tidsmæssig ramme for mødet og beskriv, hvad I forventer, at der helt konkret vil komme ud af arbejdet. Forklar dernæst hvordan spillet forløber, hvad deltagerne skal gøre, og hvad spilstyrerens rolle er. Beskriv de overordnede spilleregler, som skal sikre, at I kommer igennem processen på en god måde.

 

2. runde: Få overblik og lav en første sortering - 30 min.

Personalegruppen går ud i grupper af 4-6 personer (op til 8 hvis der er mange deltagere).

Hver gruppe får et sæt kort, en spilvejledning og de vigtigste spilleregler.

På hvert gruppebord er placeret tre beholdere. Den første beholder bærer teksten: ja, den anden teksten: nej og den tredje teksten: ved ikke.
Kortene lægges på bordet med bagsiden opad.

 

Spilstyreren forklarer spillets 1. runde: 

  • Gruppedeltagerne trækker på skift hvert et kort og læser det højt. Alle deltagere i gruppen forholder sig til, hvorvidt de kender til den oplevelse, som kortet beskriver.
  • Hvis bare én i gruppen kender til oplevelsen, er det nok til, at kortet skal i ”ja-beholderen”.
  • Hvis bare én siger ved ikke, er det også tilstrækkeligt til, at kortet skal i ”ved-ikke-beholderen”.
  • Kun hvis alle siger nej, skal kortet i ”nej-beholderen”.
  • Der skal i første omgang ikke uddybes med konkrete erfaringer eller historier. Formålet med den første øvelse er udelukkende at lave en grovsortering af kortene, og derfor er det tilstrækkeligt at svare ja, nej eller ved ikke. Hvis der er behov for en forklaring så hold den enkel og lad være med at gå for meget i detaljer. På den måde sparer I tid og energi til at gå i dybden med de emner, som virkelig betyder noget for jeres psykiske arbejdsmiljø.

Herefter går grupperne igang

 

 

Mødet fortsætter nu med spillets 3.runde, men bevæger sig over i vurderingsfasen. Se mødets videre forløb her