APV-spillet - Vurdering 

Vurderingsfasen i APV-spillet sker som en integreret del af spillet, som også indeholder kortlægning og hovedparten af prioriterings- og handlingsfasen.

 

 

Fortsat afvikling af APV-spil/dialogmøde - vurdering    

 

3. runde: Gå i dybden og udforsk erfaringer - 50 min.

 

Deltagerne bliver siddende i grupperne

 

Spilstyreren forklarer nu spillets 2. runde: 

  • Grupperne gennemgår alle kortene i ja-beholderen og ved-ikke-beholderen. Til alle udsagn knytter der sig en eller flere historier, som kan fortælles højt, og det skal I gøre nu.
  • De deltagere, som fortæller, skal være konkrete, og alle deltagere opfordres til at spørge ind til det, som fortælles. Derved bliver oplevelserne mere forståelige og mere nærværende, og deltagerne får indsigt i forskellige udfordringer og styrker forbundet med det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen.
  • Det skal respekteres, hvis nogle ikke har lyst til at byde ind.
  • Når alle kort er gennemgået, og historier er blevet fortalt, skal hver gruppe udvælge tre kort, som har størst betydning for om gruppens deltagere trives på arbejdspladsen.

 

Herefter går spillets 4. runde igang i grupperne

 

 

Med spillets 4. runde bevæger man sig over i prioriterings- og handlingsfasen. Se mødets videre forløb her