IGLO-modellen: Hvem gør hvad?  

 

IGLO står for:

 

Individet - Den enkelte medarbejder

Gruppen - Teamet/afdelingen

Ledelsen - Mellemledelsen

Organisationen - Det øverste ledelsesniveau

 

IGLO handler om, at det er et fælles ansvar for hele arbejdspladsen at sikre, at det psykiske arbejdsmiljø udvikles og forbedres. Hvert niveau har sine muligheder for at støtte op om arbejdspladsens trivsel, og begrebet IGLO'en gør det lidt nemmere at huske.

 

Formelt set er det ledelsen, der har ansvaret for at skabe arbejdspladser, hvor de ansatte trives. Men der sker kun relle forandringer i det psykiske arbejdsmiljø, hvis alle bakker op, og gør det, de kan for at bidrage.

 

IGLO-modellen kan bruges i APV-arbejdet, når der skal prioriteres og planlægges handling. Her hjælper IGLOen med at sætte fokus på, hvad de enkelte dele af arbejdspladsen kan bidrage med for at skabe øget trivsel. Der er udarbejdet et IGLO-handleskema, som kan bruges som supplement til de egentlige APV-handlesplaner. IGLO-arket bliver fx foreslået som en opfølgende del af APV-spillet.

 

Klik i menuen til venstre eller ovenfor og se hvad de enkelte niveauer især kan bidrage med

 

 

Læs mere om IGLO-princippet

Mere om IGLO-princippet på arbejdsmiljoviden.dk