Spørgeskemavejen - afklaring og forberedelse

 

I den indledende fase skal I først og fremmest blive enige om, hvad I vil have ud af at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø med et spørgeskema, hvordan I vil gøre det, og hvem der skal gøre hvad. I den forbindelse er det en god idé at overveje følgende:

 

Hvem er jeres medarbejdere?

 • Er I vant til at besvare spørgeskemaer?
 • Har I tidligere gennemført undersøgelser af jeres psykiske arbejdsmiljø?
 • Hvilke erfaringer har I med at sætte det psykiske arbejdsmiljø på dagsordnen?
 • Hvad fortæller de erfaringer jer om måden, hvorpå I skal gå til spørgeskemaundersøgelsen?

Hvad er jeres behov?

 • Skal I kunne sammenligne på tværs af afdelinger?
 • Skal I kunne sammenligne fra år til år?
 • Skal I kunne sammenligne med et lands - eller branchegennemsnit?
 • Skal I have et internetbaseret spørgeskema eller et spørgeskema i papirform?
 • Skal I have fuld anonymitet?

 

Hvad er jeres ambitioner?

 • Hvor mange spørgsmål vil I stille? Husk jo flere spørgsmål I stiller, jo mere materiale skal I forholde jer til bagefter.
 • Skal alle ansatte spørges?
 • Hvornår vil I gennemføre en ny undersøgelse?
 • Hvordan vil I følge op på undersøgelsen?

Hvad er den økonomiske og tidsmæssige ramme for processen? 

 • Hvordan skal processen forløbe?
 • Hvornår starter den, og hvornår slutter den?
 • Hvilke konkrete aktiviteter og deadlines er der fra start til slut?
 • Hvor mange ressourcer kan og vil I afsætte til processen?

 

Hvilket spørgeskema - hvilke spørgsmål?

Når man kortlægger det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt at komme rundt om en række temaer, som har dokumenteret effekt for, hvordan vi trives på arbejdspladsen. Temaerne kaldes de seks guldkorn og de tre diamanter, og de kan hjælpe jer til at lave en målrettet undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø - se mere her.  

 

Her på APVportalen anbefaler vi, at man bruger spørgeskemaet, som er udviklet af det nationale forskningscenter for arbejdsmiljø (NFA). Skemaet er baseret på den nyeste forskning, det er udviklet til at blive brugt på virksomheder og arbejdspladser, det er nemt at analysere, og det er netop baseret på de seks guldkorn og tre diamanter, og giver derfor et bredt billede af det psykiske arbejdsmiljø. Se spørgeskemaet her. Der er udgivet en vejledning til spørgeskemaet, som hjælper arbejdet igang. Læs vejledningen her.

 

I kan også vælge at supplere NFA's skema med spørgsmål, som er særligt relevante for jer. Fx hvis I har særlige brancheudfordringer, som I synes skal dækkes mere detaljeret.

 

Sygefravær

Et højt sygefravær kan være et tegn på, at de ansatte ikke trives på deres arbejdsplads enten pga. fysiske eller psykiske omstændigheder. Det er derfor et krav fra Arbejdstilsynet, at APV-arbejdet skal inddrage sygefravær. Der stilles ikke krav til, hvordan I inddrager sygefravær i APV-processen, og I kan derfor selv vælge den eller de måder, som passer bedst til jeres kultur, proces, mål, ambitionsniveau og metodevalg. I forhold til spørgeskemametoden kan I gøre to ting. I kan stille direkte spørgsmål til sygefraværet, eller I kan lave opgørelse og følge fraværsprocenter før, under og efter APV processen. For at få hjælp til det arbejde klik her: www.temaomsygefravaer.at.dk

 

Få styr på aftalerne

Skriv jeres aftaler ned og lav en tidsplan for processen, hvor I angiver aktiviteter, deadlines og arbejdsopgaver. I kan være præcise omkring forløbet frem til kortlægningen, men tænk også længere end det og forsøg at planlæg de efterfølgende faser, så godt I kan. Udvælg en tovholder, som har det overordnede ansvar for at planen holdes, justeres og følges op.