Velkommen til APV-portalen om psykisk arbejdsmiljø

 

Skab øget trivsel på din arbejdsplads    

Test: Hvilken APV-vej kan
I gå for at skabe trivsel?

Denne side viser, hvad I kan gøre på din arbejdsplads, når I skal lave en APV om psykisk arbejdsmiljø.

 

Der er 2 veje til en APV om psykisk arbejdsmiljø: dialogvejen eller spørgeskemavejen.

 

Test: Det psykiske arbejdsmiljø
på jeres arbejdsplads

Begge veje er fyldt med gode og let tilgængelige værktøjer, der gør det let og overskueligt at komme hele vejen i mål med APV-processen. Vejene viser, hvad der helt konkret skal ske i alle APV-processens faser, så man sikrer, at der kommer konkrete initiativer og indsatser ud af anstrengelserne. På den måde giver de to veje de bedste muligheder for at skabe det, som APV-arbejdet er til for: nemlig et bedre psykisk arbejdsmiljø for alle ansatte på arbejdspladsen.

 

Vælg en test i boksene til højre, som din vej ind i arbejdet med APV og psykisk arbejdsmiljø. Du kan teste trivslen på din arbejdsplads, eller hvilken vej I kan gå på din arbejdsplads for at skabe god trivsel.
 

Du kan også vælge direkte fra menuen i venstre side