Fakta om indflydelse på eget arbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Indflydelse på eget arbejde er et af de såkaldte 6 guldkorn, der ud over Samarbejde, tillid og retfærdighed (de 3 diamanter) anses for særlige vigtige forhold med henblik på god trivsel.

 

De øvrige 5 guldkorn er: Mening i arbejdet, Belønning, Social støtte, Forudsigelighed og Kravene i arbejdet.

 

Når man er ansat i vandforsyning er det vigtigt, at man er opmærksom på ens indflydelse på eget arbejde. Har man ringe indflydelse ift. mængden af pauser, deallines og kvaliteten af arbejdet, kan det gå hen og påvirke ens helbred.

 

Lav indflydelse i arbejdet giver nemlig øget risiko for sygdom – specielt hjertesygdomme.

 

Det øger også risikoen for symptomer i bevægeapparatet (muskler, sener og led), stress, dårlig trivsel, sygefravær og personaleomsætning.

 

Lav indflydelse giver også lavere motivation, kvalitet og produktivitet. Der er desuden en stærk sammenhæng mellem træthed og lav indflydelse i arbejdet.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Forskellige muligheder på arbejdspladsen kan give medarbejderen oplevelsen af at have en reel indflydelse på sin arbejdsdag. Det kan f.eks. være følgende:

  • at medarbejderen har indflydelse på tilrettelæggelsen af sit eget arbejde
  • at medarbejderen kan vælge de metoder/de redskaber, vedkommende bedst kan arbejde med
  • at medarbejderen har indflydelse på indretningen af arbejdspladsen
  • at medarbejderne har indflydelse på eget arbejdstempo og pauser
  • at medarbejderne har indflydelse på kvaliteten af arbejdet
  • at medarbejderne inddrages, når der skal købes nyt (udstyr mv.)

På den enkelte arbejdsplads må ledelsen udstikke rammerne for, hvad der kan lade sig gøre.

 

Arbejdsmiljøorganisationen bør medvirke til, at kendskabet til mulighederne bredes ud blandt de ansatte, og at de ansatte også gør brug heraf.

 

Gode links: