Fakta om mening i arbejdet

Arbejdsmiljøforholdet

 

Et meningsfuldt arbejde giver en følelse af formål og sammenhæng for den ansatte. Som ansat på en pumpestation eller et rensningsanlæg er man med til at yde en service og et stykke arbejde som  fx. at sikre at der er rent vand i vores vandhaner. At være med til at levere en vare som alle mennesker har glæde af i deres hverdag, er et arbejde som virkelig gør en forskel. 

 

Mening i arbejdet er et af de såkaldte 6 guldkorn, der ud over Samarbejde, tillid og retfærdighed (de 3 diamanter) anses for særlige vigtige forhold med henblik på god trivsel.

 

De øvrige 5 guldkorn er: Indflydelse, Belønning, Social støtte, Forudsigelighed og Kravene i arbejdet.

 

Et meningsfuldt arbejde giver formål og sammenhæng.
Formål handler om, at arbejdet er meningsfyldt. Det vil sige, at den enkelte kan se, at han/hun bidrager med noget vigtigt for kunder og samfund.

Pumpestationer og rensningsanlæg medvirker bl.a. til at borgere har rent drikkevand, hvilket giver rigtig god mening.

 

Sammenhæng handler om, at man kan se, hvordan ens eget arbejde bidrager til det samlede produkt, – at man yder en vigtig arbejdsindsats.

Hvis man synes, at arbejdet er meningsfuldt, og at man føler stolthed ved det og bliver værdsat for det, vil man næsten altid være engageret i sit arbejde. Manglende mening kan på den anden side være medvirkende til at mindske trivslen og fremkalde stress.

 

At opleve sit arbejde som meningsfyldt kan også være i forbindelse med, at man føler sig fagligt godt rustet til sit arbejde. Mange vil også vægte mening i forhold til den sociale del højt – altså kulturen på arbejdspladsen.
 

 

Gode løsninger og tiltag

  • Sørg for, at alle er bevidste om netop deres betydning for det samlede produkt.
  • Ledelsen har et ansvar for, at den enkelte får mulighed for at finde mening i arbejdet og opnår anerkendelse for sin indsats.
  • Ledelsens rolle er at skabe rum og mulighed for at kunne identificere og beskrive de situationer i arbejdet, hvor der ikke er sammenhæng, så medarbejdere kan få lov til at bruge deres viden og kreativitet til at finde løsninger, som flytter situationer fra at være problemfyldte til at være meningsfyldte.
  • At igangsætte og gennemføre initiativer på arbejdspladsen, der fremmer det sociale samvær.

 

Gode links: