Fakta om hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Spildevand indeholder store mængder mikroorganismer som kan være direkte sygdomsfremkaldende.

 

Når ansatte arbejder på rensningsanlæg og pumpestationer, så kan de blive udsat for smitte i forbindelse med kontakt med spildevand. 

 

Spildevand indeholder mange forskellige mikroorganismer, og mange af dem kan gøre mennesker syge. Det kan medføre sygdomme som stivkrampe (Teanus), leverbetændelse (hepatitis A), børnelammelse (Polio) og Weils syge.

 

Hvis man stikker, river sig eller på anden måde får sår, er der en forøget risiko for smitte.

 

Vaccination
 

I følge Kloakbekendtgørelsen, så skal personer der i størstedelen af deres arbejdstid er beskæftiget med håndtering, behandling og analyse af spildevand og kloakslam, være vaccineret mod Hepatitis A, Stivkrampe og Polio.

 

For personer med kortvarig kontakt med spildevand er der ikke krav om vaccination.

 

Spildevand

 

Hvis man ved en arbejdsopgave ikke kan undgå at komme i kontakt med spildevand, så er det vigtigt, at  man anvender egnede værnemidler såsom beskyttelseshandsker, øjenværn og åndedrætsværn.

 

Det kan være en god ide, at enkelte medarbejdere er vaccineret mod leverbetændelse (hepatitis A), stivkrampe og polio. Disse medarbejdere er så bedre beskyttede og kan træde til, hvis der af og til er arbejdsopgaver, hvor der er længerevarende kontakt med spildevand.

 

Gode råd om forebyggende foranstaltninger

 

Følgende råd bør anvendes:

  • Beskyt huden mod direkte kontakt med spildevand
  • Beskyttelse mod dannelse af aerosoler ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet - anvend overdækning, udluftning og om nødvendigt åndedrætsværn
  • Sørg for generel god hygiejne og vask / desinficer hænder ofte
  • Ved evt. sårskade er det vigtig med god sårbehandling, evt. henvendelse til læge
  • Følg det lovpligtige vaccinationsprogram

Der skal altid desinficeres eller vaskes hænder:

  • før der tilberedes mad
  • før der spises
  • efter toiletbesøg
  • når man har nyst i hænderne eller pudset næse. 

 

Gode links: