Fakta om psykisk arbejdsmiljø og stress

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

En sund arbejdsplads er et sted, hvor man trives og udvikler sig og et godt psykisk arbejdsmiljø er medvirkende til dette. Som ansat på et rensningsanlæg eller pumpestationer er det også vigtigt, at man trives og føler at der er et godt psykisk arbejdsmiljø på virksomheden. I perioder hvor der er pres på og hvor alle har meget at se til, er det derfor ekstra vigtigt, at man stadig har fokus på det gode arbejdsmiljø, dvs et arbejdsmiljø uden et alt for højt stress niveau, da dette kan have en negative indvirkning på arbejdskvaliteten og trivlsen i virksomheden.

 

Skulle der opstå problemer, er det vigtigt at huske på, at det psykiske arbejdsmiljø på arbejdet ikke er den enkeltes problem. Det er et fælles ansvar på arbejdspladsen at tage fat på problemer, der skyldes forhold ved selve arbejdet.

Forhold vedrørende psykisk arbejdsmiljø bør typisk behandles af ledelse og medarbejdere i fællesskab, fx i arbejdsmiljøorganisationen og samarbejdsorganisationen, da disse oftest har kompetence på hvert sit delområde i forhold til trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

 

Travle perioder kan være både spændende og udfordrende. Det bliver dog mindre spændende, når tempoet altid er for højt. Så kan der være tale om en belastning, som kan føre til bl.a. stresssymptomer og egentlige stresslidelser. Det sker især, når arbejdet udføres under tidspres. Det samme kan ske, hvis der stilles modsatrettede (konfliktfyldte) eller uklare krav til arbejdet. Det er heller ikke godt, hvis man ikke kan få hjælp og støtte fra kolleger og ledelse, eller hvis man ikke har tilstrækkelig indflydelse på eget arbejde.