Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejdet. Det kan være i hel bogstavelig forstand, at man er alene på en arbejdsopgave eller er alene i en bygning. På rensningsanlæg og pumpestationer kan det også betyde af man bliver kaldt ud til opgaver hvor man som ene medarbejder skal løse opgaver eller finde et problem og derefter finde ud af hvilke handlinger der skal tages for at løse problemet. At være ude i marken alene og ordne arbejdsopgaver, anses også for alenearbejde og det er vigtigt, at holde fast i kontakten til kollegerne og bruge dem i situationer hvor man kan være i tvivl eller hvor det kræver mere en en til at løse arbejdsopgaven. Ved at være opmærksom på de eventuelle fare der ligger i alenearbejde, mindsker man samtidig risikoen for ulykkeltilfælde eller ulykkeshændelser og skaber derved en sikker og tryg arbejdsplads.    

 
Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at man er isoleret på sit arbejde. Selv om man har kontakt med mennesker, har man måske sjældent kontakt med andre kolleger eller ledere på arbejdspladsen. Det er forskelligt fra person til person, om man oplever dette som en belastning.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

For at forebygge evt. helbredsmæssige konsekvenser som følge af sociale påvirkninger ved alenearbejde, er det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

 

Hvis arbejdet foregår, så man er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen. Det kan både være i arbejdstiden, men fx også gennem sociale arrangementer i fritiden.
Hvor det er muligt, er det også fint, hvis kolleger kan tale sammen over mobilen i løbet af arbejdsdagen.
 

Hvis man er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som fx trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad man skal foretage sig, hvis der opstår truende situationer. (Se faktaarket: "Trusler, vold og chokerende begivenheder")

 

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

 

 

 

Det kan i nogle tilfælde være en god idé at etablere en ordning, hvor der kommunikeres med en ansat med mellemrum eller på aftalte tidspunkter, for at sikre, at alt er i orden.

 

 

 

Gode links: