Løfte- og arbejdsteknikker
 

I vandforsyning er det vigtigt at anvende gode løfte- og arbejdsteknikker f.eks. ved flytning af pumper, reservedel og værktøj. Derfor skal arbejdsopgaven vurderes og tilpasses i det enkelte tilfælde. Brug eventuelt tekniske hjælpemidler.
 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Belastende arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser hænger ofte sammen med:

  • uhensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet
  • dårlig indretning af arbejdspladsen, maskiner eller inventar
  • dårlige pladsforhold, eller at arbejdet kun kan udføres i ubekvemme arbejdshøjder eller i trange rum.

Jo længere og jo oftere man arbejder i belastende arbejdsstillinger, jo større er risikoen for lidelser i bevægeapparatet.

God forebyggelse består derfor bl.a. i bedre tilrettelæggelse af arbejdet og bedre indretning af arbejdssteder, maskiner og inventar.
 

Arbejdet bør tilrettelægges varieret, så der ikke arbejdes for længe ad gangen i de samme arbejdsstillinger eller med de samme arbejdsbevægelser. Husk at holde et passende antal pauser, så musklerne ikke udtrættes.

 

Man bør også tænke på, hvordan man bruger sin krop. Selv om indretningen er perfekt, kan man stadigvæk komme til at indtage belastende arbejdsstillinger, og af og til vil det være nødvendigt at foretage løft.

 

Der er gode muligheder for at anvende kroppen på en aflastende måde. Nedenfor er disse principper omsat til en række gode råd, der kan medvirke til at skåne kroppen.

 

OBS! Brug af gode teknikker er ikke tilstrækkeligt til at undgå skader, hvis man f.eks. ofte løfter for tunge byrder (se faktaark om tunge løft og bæringer her).

 

 

 

Gode råd om teknikker

 

Anvend god arbejdsteknik ved løft og repeter teknikkerne regelmæssigt: