Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejdet. Det kan være i hel bogstavelig forstand, at man er alene på en arbejdsopgave eller er alene i en bygning.

 
Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at man er isoleret på sit arbejde. Selv om man har kontakt med mennesker, har man måske sjældent kontakt med andre kolleger eller ledere på arbejdspladsen. Det er forskelligt fra person til person, om man oplever dette som en belastning.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

For at forebygge evt. helbredsmæssige konsekvenser som følge af sociale påvirkninger ved alenearbejde, er det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

 

Hvis arbejdet foregår, så man er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen. Det kan både være i arbejdstiden, men fx også gennem sociale arrangementer i fritiden.
Hvor det er muligt, er det også fint, hvis kolleger kan tale sammen over mobilen i løbet af arbejdsdagen.
 

Hvis man er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad man skal foretage sig, hvis der opstår truende og belastende situationer. (Se faktaarket: "Trusler, vold og chokerende begivenheder")

 

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

 

 

 

 

 

Gode links: