Fakta om maskiner

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Maskiner kan udgøre en farekilde for tilskadekomst.

 

Alle farlige maskinbevægelser skal være afskærmede, således at brugerne er sikret mod tilskadekomst. Dette gælder også ved rengøring af maskinerne.

 

Maskiner, som af arbejdstekniske grunde ikke kan indrettes eller afskærmes, så risiko for personskade er udelukket, skal hurtigt kunne standse ved farestedet fx med nødstop.

 

Ved farligt efterløb skal standsningen være kombineret med en bremse. Genstart af maskinen må kun kunne ske med de normale startanordninger, og først når nødstoppet manuelt er stillet tilbage i “klarstilling”.

 

Ved indkøb af nye maskiner skal leverandøren garantere, at maskinen opfylder maskindirektivet og arbejdsmiljølovgivningens krav. Nye maskiner skal således være CE-mærkede og have en EF-overensstemmelseserklæring.

 

Der skal foreligge en dansk brugsanvisning til maskinen.

 

Medarbejderne skal være introduceret til arbejdet med farlige maskiner og redskaber mhp. at ulykker forebygges.

 

 

Flere krav og gode råd om tiltag og løsninger

 

Alle maskiner skal risikovurderes for at finde ud af, om der er risiko for at komme til skade, også selv om de er CE-mærkede.

 

En risikovurdering skal også laves, når en maskine ændres eller ombygges.

 

Brug et tjekskema, når risikovurderingen gennemføres og tag medarbejderne med på råd.

 

Når medarbejdere har læst og forstået brugsanvisningen for en maskine, er det en god ide at få dem til at skrive under på, at de har forstået og vil overholde brugsanvisningen.

 

Som supplement til den obligatoriske brugsanvisning kan det være en god ide at lave letforståelige funktions- og operatørbrugsanvisninger for de enkelte maskiner.

 

Vurder løbende gennem APV og arbejdsmiljørunderinger, at alle arbejder korrekt med maskinerne, og at sikkerhedsforanstaltningerne er i orden.

 

Gode links: