Fakta om pladsforhold

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Pladsforholdene på arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt rummelige.

 

Det vil sige, at der skal være plads til, at nødvendigt inventar, udstyr og materialer kan anbringes, så alle arbejdsfunktioner kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 

Læs mere i faktaarket om Indretning, arbejdsstillinger og –bevægelser her.

 

Lovgivningen stiller krav om, at arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder samtlige arbejdspladser i forhold til, om de lever op til kravene om rummelighed. 

 

Der bør ikke være under 110 cm plads bag forkanten af arbejdsborde eller lignende. Det er også vigtigt, at man nemt kan passere hinanden i andre arbejds- og gangarealer.
 

Vær opmærksom på at vigtig plads ikke ”stjæles” unødvendigt af ting, der er anbragt uhensigtsmæssigt, eller ved at arbejdspladsen generelt roder.