Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Problemet med mikroorganismer i form af bakterier er, at de kan være sygdomsfremkaldende.

 

Tandteknikere, der er i kontakt med patienter, kan være udsat for smitterisiko fx fra patogene bakterier i patienternes mundhule.

 

En dårlig hygiejne, hvor der især er problemer med rengøringskvaliteten og håndhygiejnen, forværrer problemet væsentligt.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder om hygiejnen er i orden på arbejdspladsen. Iværksæt målrettede løsninger ved eventuelle problemer.

 

Instruer medarbejderne, således at de opnår tilstrækkelig viden om mikroorganismer og hygiejne. Følg op i hverdagen for at sikre, at de rigtige metoder og fremgangsmåder anvendes.

  

Anvend værnemidler som handsker, masker mv., hvor det er påkrævet.

 

Kvaliteten af rengøring skal være så god, at mikroorganismer fjernes i tilstrækkelig grad.

 

 

Håndhygiejne 

Håndhygiejne er en af de væsentligste forebyggende faktorer. Håndhygiejne udføres altid, efter urent arbejde, før man starter på noget rent, og efter man har brugt handsker.

 

Følgende er gode råd om hygiejne, som forebygger mange slags smitte:
 

 

Desinfektion og vask af hænder

 • I dag anbefales det at bruge hånddesinfektion i langt de fleste situationer. Hånddesinfektion er hurtigere at bruge, den er mere effektiv til at dræbe mikroorganismer, og den er mere skånsom end håndvask.
   
 • Hånddesinfektion er førstevalget efter alle urene procedurer (risiko for forurening af personalets hænder), hvor hænderne er tørre og ikke synligt forurenede 
   
 • Hånddesinfektion er også førstevalget før alle rene procedurer og når man skal spise sin mad.
    
 • Efter urent arbejde med synlig forurening af hænderne, fx ved berøring af blod eller anden legemsvæske, anvendes først almindelig håndvask med sæbe og vand, efterfulgt af hygiejnisk hånddesinfektion.
   

 

Håndvask eller hånddesinfektion altid:

 • Efter brug af handsker (Handsker beskytter hænderne mod at blive forurenet med organisk materiale. Men der kan være usynlige små huller i handskerne, så der ikke er 100 % sikker beskyttelse. Desuden sker der vækst af bakterier på hænderne, når man bruger handsker, fordi der opstår varmt og fugtigt miljø i handsken)
   
 • Før måltider eller håndtering af madvarer.
   
 • Efter toiletbesøg.
   

 

Vær også opmærksom på, at alle har en god hygiejne i det daglige:

 • når keyboards, dørhåndtag, telefon og andre fælles hånd-kontaktpunkter deles med kolleger og andre
   
 • at der ikke nyses, hostes og pudses næse ud i luften, men i engangslommetørklæder, som smides i skraldespanden efter brug. I en snæver vending kan man nyse ind i albueleddet eller overarmen, så smitten ikke spredes til alle sider
   
 • at man bliver hjemme fra arbejde, ved smitsom sygdom som influenza og diarre
   
 • at man primært bruger håndsprit med hudplejemiddel til desinfektion af hænderne, når håndvask ikke er en tilstrækkelig forebyggende faktor i forhold til mikroorganismer og smitte.

  

Gode links: