Hudirritation, eksem og allergi

 

Problemet og kravene

 

En del indholdsstoffer i kosmetikprodukter kan forårsage dermatitis (tør, øm og skællet hud), eksem, allergi, astma og åndedrætsproblemer.

 

Hudproblemer kan opstå ved uhensigtsmæssig omgang med kemiske stoffer og ved vådt arbejde i længere tid. Huden fungerer som barriere for skadelige påvirkninger udefra, men man kan nedbryde den ved overbelastning. Fx kan huden blive ødelagt af for meget vand, eller den kan blive brudt af et kemisk stof, der kan trænge ind i huden. Bliver hudens barriere brudt, kan fx allergifremkaldende stoffer lettere trænge igennem og fremkalde allergiske reaktioner. 

De fleste arbejdsbetingede hudlidelser er eksemer, der optræder på hænder eller underarme. Ca. 5 % af de, der farver hår får hudallergi.

Få kan endog udvikle vandeksem, en lidelse der forårsager vabler, røde udslæt, kløen og smertefuld nældefeber ved kontakt med vand.

 

Hudproblemer opstår ofte ret tidligt i den erhvervsaktive karriere, fx i elevtiden. Der er især påvist sammenhæng mellem hudproblemer og hyppig hårvask.


Indånding af dampe og støv kan ligeledes være sundhedsfarlig og medføre sygdomme i lunger og luftveje foruden en række andre symptomer som hovedpine, utilpashed og irritation af slimhinder i øjne, næse og svælg.

 

Regler og krav vedr. kemikalier er beskrevet i faktaarket om farlige stoffer og materialer

 

Der er krav om, at arbejdspladsen skal afdække evt. problemer med stoffer, der kan påvirke kroppen, og søge at forebygge problemer for de ansatte.

 

 

Flere krav og gode råd om tiltag og løsninger

 

Afdæk eventuelle problemer gennem APV’en og ved arbejdsmiljørunderinger.

 

Alle medarbejdere skal beskyttes tilstrækkeligt, når de håndterer problematiske stoffer.

Der skal anvendes egnede personlige værnemidler som fx handsker, der giver tilstrækkelig beskyttelse.

 

Det anbefales at bruge handsker af nitril, der beskytter bedst mod farlige stoffer. Vinylhandsker kan også anvendes, men har generelt en lavere beskyttelsesgrad.

Handsker af latex eller naturgummi kan ikke anbefales. De kan i sig selv være allergifremkaldende.

 

Handsker skal bruges rigtigt. Man skal især være opmærksom på at:

  • Handsker skal bruges, hvis man arbejder med kemikalier og andet, der enten kan skade huden eller kan optages gennem huden
  • Den rigtige handske skal bruges i forhold til den givne opgave, og det kan evt. være nødvendigt at skifte handsker mellem forskellige opgaver
  • Handsker tages af, når det ikke er nødvendigt at anvende dem 
  • Engangshandsker må ikke genbruges eller vaskes
  • Handsker skal være hele, rene og tørre indvendigt
  • Handsker skal bruges på ren, tør og velplejet hud
  • Man bør bruge bomuldshandsker under beskyttelseshandsker, hvis de bruges mere end 5 - 10 minutter eller hvis der dannes fugt i handsken. Det er af hygiejniske grunde vigtigt at skifte bomuldshandsken i takt med at beskyttelseshandsken skiftes
  • Handsker skal skiftes når de er forurenede eller beskadigede.

Brug gode cremer med glycerol og uden farve og parfume til at smøre hænderne ind med før, under og efter arbejdet.

 

Vask hænder i mild uparfumeret sæbe og køligt vand, der irriterer hænderne mindre end varmt vand. Undgå sæberester på hænderne, der kan irritere huden.

Skyl altid hænderne efter fx hårvask og efter rengøring af redskaber, - også selv om der er brugt handsker.

 

Undgå at bære ringe, ure og andre smykker under arbejdet. Det vil øge risikoen for at få hudlidelse, da huden "slides" og farlige stoffer kan samle sig under smykkerne.

 

Gode links: