Fakta om pladsforhold

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Pladsforholdene på arbejdspladsen skal være tilstrækkeligt rummelige.

 

Det vil sige, at der skal være plads til, at nødvendigt inventar, udstyr og materialer kan anbringes, så alle arbejdsfunktioner kan udføres med forsvarlige arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser.

 

Læs mere i faktaarket om Arbejdsstillinger, indretning og inventar her.

 

Lovgivningen stiller krav om, at arbejdsrum skal have en tilstrækkelig størrelse, til at arbejdet kan foregå sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

 

Rumhøjde, gulvareal og luftrum skal være afpasset arbejdets art, de tekniske hjælpemidler og inventaret samt det antal personer, der normalt arbejder eller færdes i arbejdsrummet.

 

Læs mere om kravene i At-vejledning A.1.11. Arbejdsrum på faste arbejdssteder.

 

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Vurder samtlige arbejdspladser i forhold til, om de lever op til kravene om rummelighed.
 

Hav især fokus de steder, hvor der foregår hårdere fysisk arbejde som fx helkropsmassage.

 

Der bør ikke være under 110 cm plads bag forkanten af arbejdsborde eller lignende. Det er også vigtigt, at man nemt kan passere hinanden i andre arbejds- og gangarealer.

 

Der bør være tilstrækkelig plads til, at produkter, redskaber og instrumenter kan være indenfor rækkevidde og kunne nås i gode arbejdsstillinger.
 

Vær opmærksom på at vigtig plads ikke ”stjæles” unødvendigt af ting, der er anbragt uhensigtsmæssigt, eller ved at arbejdspladsen generelt roder.