Fakta om støtte fra kolleger og ledelse samt anerkendelse

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Gode relationer mellem mennesker er helt grundlæggende for et godt arbejdsmiljø.

Manglende social og faglig støtte er forbundet med dårlig trivsel, mere stress og øget sygelighed. Det er specielt job med høje krav, lav indflydelse og lav social støtte, der er de mest belastende.

 

Manglende anerkendelse har ligeledes en negativ indvirkning på den enkelte.

 

Anerkendelse bekræfter medarbejderen i, at han bidrager med noget værdifuldt til arbejdspladsen. Anerkendelse gør, at medarbejderen føler sig synlig og taget alvorlig. I modsat fald føler medarbejderen, at hans arbejdsindsats er ligegyldig, og at han ikke er meget værd for arbejdspladsen.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Et godt kollegialt fællesskab er vigtigt for at kunne trives. Gode kolleger og et godt socialt samvær kan medføre, at man i gruppen kan klare mange problemer. Det er derfor også i det kollegiale fællesskab, man kan få nogle signaler om, hvordan gruppen fungerer og eventuelle problemer i arbejdsmiljøet.

 

Det kollegiale fællesskab i gruppen/afdelingen kan fremmes ved:

 • at man gør sig umage for, at der skal være et godt indbyrdes forhold
 • at man tager godt imod nye kolleger
 • at man frit kan sige, hvad man mener
 • at man kan tale sammen om de problemer, der opstår i løbet af arbejdsdagen
 • at kollegerne indbyrdes viser respekt for og anerkender hinandens arbejde
 • at man er indstillet på at hjælpe og støtte hinanden
 • at kollegerne er modtagelige for nye ideer om arbejdets udførelse
 • at tonen og stemningen i gruppen er imødekommende og ikke fjendtlig
 • at gruppen evner at håndtere uenigheder.

Ledere bør belønne den rette indsats. De bør klart kunne definere hvilke evner og kompetencer, der skal til for at løse en arbejdsopgave. Det gælder om at belønne efter den rette indsats. På den måde ved medarbejderne præcis, hvad der forventes, og hvad de skal gøre for at opnå anerkendelse.

 • Anerkendelse bør først og fremmest komme fra ledelsen.
 • Anerkendelse bør gives for et konkret stykke fagligt arbejde.
 • Anerkendelse vises også ved at reagere positivt på medarbejdernes krav og kritik.
 • Anerkendelse er at hilse godmorgen, byde velkommen tilbage fra sygdom og fravær og huske mærkedage.
 • Anerkendelse kan også være kritisk – givet på en positiv måde, således at personen kan komme videre uden nederlagsfølelse.

 

Flere af de ovennævnte forhold kan ved behov tages op af sikkerheds- og/eller samarbejdsorganisationen. En indledende trivselsundersøgelse kan give et billede af, hvor det vil være gavnligt at sætte ind.

Det kan også være en god idé at samarbejde med en ekstern konsulent om forløb, der fremmer anerkendelse samt social og faglig støtte på arbejdspladsen.

 

Gode links: