Fakta om skærende udstyr og knive

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene 

 

Pålægsmaskiner, kødhakkemaskiner, røremaskiner og knive er udstyr, der hele tiden bruges i professionelle køkkener. De fleste skader i køkkener er snitsår, som opstår, når man bruger eller rengør udstyret.

 

Tekniske hjælpemidler skal være indrettet således, at de ikke indebærer risiko for sikkerhed eller sundhed, når de installeres og vedligeholdes på passende måde og anvendes i overensstemmelse med deres bestemmelse.

 

Ved indkøb af nye maskiner skal leverandøren garantere, at maskinen opfylder maskindirektiver og arbejdsmiljølovgivningens krav. Nye maskiner skal således være CE-mærkede og have en EU-overensstemmelseserklæring.

 

Der skal foreligge en dansk brugsanvisning til maskinen.

 

Medarbejderne skal være introduceret til arbejdet med farlige maskiner og redskaber mhp. at ulykker forebygges.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

Følgende er gode ideer til, hvad der kan gøres:

 • Vurder risikoen ved de forskellige maskiner og ved brugen af farlige redskaber. Gennemfør en plan for at fjerne eller reducere risiciene, og informer personalet.
 • Lær de ansatte at bruge maskinerne på en sikker måde.
 • Sørg for, at alle maskiner er udstyret med beskyttelsesanordninger, og at alle ansatte bruger dem. Sørg for at udstyre skæremaskiner med fingerbeskyttelse og holder.
 • Maskiner, som af arbejdstekniske grunde ikke kan indrettes eller afskærmes,
  så risiko for personskade er udelukket, skal have korrekt udformet nødstop ved farestederne.
  Ved farligt efterløb skal nødstoppet kombineres med en bremse.
  Det skal være nemt at slukke maskinerne.
 • Knive og håndværktøj skal have et sikkert greb. Knivenes greb skal desuden sikre, at hånden ikke kommer nær skæret.
 • Knive skal være skarpe og i god stand. De bør vaskes en ad gangen.
 • Bruge sikkerhedshandsker (f.eks. brynjehandsker) ved vanskelige skæreopgaver – for eksempel frosset kød og hårde grøntsager og ved rengøring af pålægsmaskine og knive fra kartoffelskræller.
 • Anvende en velegnet, skridsikker skæreflade. 
 • Opbevare knive i en knivblok, på en dertil indrettet knivhylde eller en magnetholder på væggen.

 

Gode links: