Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde

 

Arbejdsmiljøforholdet

 

Alenearbejde betyder, at man er alene på arbejde. Det kan være i hel bogstavelig
forstand, at man er alene på en arbejdsopgave eller er alene i bygningen.

 

Arbejdsopgaven kan også være tilrettelagt sådan, at man er isoleret på sit arbejde. Selv om man har kontakt med de mennesker, man arbejder for, har man måske sjældent kontakt med andre kolleger eller ledere på arbejdspladsen. Man kan f.eks. sidde i et kontor langt væk fra andre eller arbejde med rengøring om natten på hver sin etage. Det er forskelligt fra person til person, om man oplever dette som en belastning.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

 

For at forebygge evt. helbredsmæssige konsekvenser som følge af alenearbejde, er
det en god idé at arbejde med personalepolitiske tiltag.

 

Hvis arbejdet foregår, så man er socialt isoleret, er det vigtigt at give mulighed for information og samvær med kolleger og ledelse fra arbejdspladsen.

 

Hvis man er fysisk isoleret, må der tænkes i, hvordan ulykker som f.eks. trusler og vold forebygges og samtidig have retningslinjer for, hvad man skal foretage sig, hvis der opstår truende situationer.

 

Hvis ulykken alligevel sker, er det vigtigt at have etableret retningslinjer for, hvordan der ydes hurtig hjælp.

 

Det kan i nogle tilfælde være en god ide at etablere en ordning, som sikrer, at den ansatte kontaktes med mellemrum, hvis der kan opstå en situation, hvor vedkommende ikke kan tilkalde hjælp.

 

Særlige fokusområder for Hotel og restauration

 

Rengøringspersonale:

Vær opmærksom på om der er ansatte i denne gruppe, der har alenearbejde, og som har problemer med det.

 

Gode links: