Fakta om støj og akustik

 

Arbejdsmiljøforholdet og kravene

 

Høreskadende støj

En person må ikke udsættes for en støjbelastning på over 85 dB(A). Jo højere støjniveauet bliver, jo kortere tid må man udsættes for det. Grænseværdien for f.eks. 85 dB(A) er 8 timer og for 91 dB(A) kun 2 timer.

 

Generende støj

Støj kan også være generende under grænseværdien - især hvis støjniveauet bevirker, at man ikke kan tale sammen i et normalt stemmeleje. Unødig og generende støj skal også forebygges, da det kan medvirke til f.eks. stress.
Et ventilationsanlægs støjniveau bør f.eks. ligge 10 dB(A) under baggrundsstøjen, hvilket i praksis vil sige, at man ikke kan høre ventilationsanlægget for baggrundsstøj.

 

Høreværn

Hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), vurderes som skadelig eller er stærkt generende, skal arbejdsgiveren stille høreværn til rådighed, og hvis støjbelastningen kommer over de 85 dB(A), skal den ansatte bruge høreværnet.
Arbejdsgiveren skal afmærke de områder, hvor der aktuelt er krav om brug af høreværn, med et påbudsskilt med høreværnssymbolet.

 

Krav om bedre løsning end høreværn

Høreværn er ikke en permanent løsning på støjproblemer. Virksomheden skal fortsat løbende vurdere forholdene med henblik på at finde andre tekniske eller organisatoriske foranstaltninger som erstatning for høreværn. F.eks. dæmpning/lydisolering af støjkilden.

 

Impulsstøj

Under støj vurderes det også, om det er jævn støj eller impulsstøj, som er meget kraftig kortvarig støj. Impulsstøj må ikke overstige 137 dB(A). Høreværn skal stilles til rådighed ved spidsværdier over 135 dB(A).
Impulsstøjen påvirker meget, da den ofte kommer pludseligt, og uden at medarbejderen bruger beskyttelse i form af høreværn.

 

Arbejdslokalets akustik

Der findes også lovkrav til rummets akustik (efterklangstid). Efterklangstiden viser, hvor god eller dårlig et rums flader er til at absorbere (”opsuge”) lyd og dermed dæmpe evt. støj. Hvis der er mange hårde flader i et rum, vil efterklangstiden som oftest være for lang.

 

Gode råd om tiltag og løsninger

  • Ved tvivl om støjniveauet - få støjen kortlagt. Brug evt. en arbejdsmiljørådgiver, der også kan hjælpe med gode løsninger.
  • Vælg støjsvagt udstyr, når der skal købes nyt. Støjdæmp om muligt nuværende udstyr og maskiner ved problemer. Anvend i det hele taget det udstyr, der støjer mindst.
    Sørg for god vedligeholdelse af alt udstyr og maskiner.
    Undgå personlig støjende adfærd under arbejdet.
  • Sørg for gode akustikforhold. Efterklangstiden skal være kortest mulig, - gerne under 0,6 sek. Brug en arbejdsmiljørådgiver til måling og løsninger.
  • Tilrettelæg arbejdet, så ansatte, der udfører støjsvagt arbejde, ikke arbejder i samme arbejdsrum som ansatte med støjende arbejde.
  • Nedsæt tiden for belastning gennem at rokere, at arbejdstiderne er passende, og at pauserne er tilstrækkelige.

Særlige fokusområder for Hotel og restauration

 

Køkkenpersonale og catering:

Vær særlig opmærksom på opvasken, hvor dels håndteringen af service og opvaskemaskinen kan være problematiske kilder til støj.
Forsøg at undgå slag af f.eks. metal mod metal, hvor impulsstøjen bliver problematisk. Brug om muligt plast i stedet for stål. Håndter tingene stille og roligt.

 

Tænk på akustikregulering. Efterklangstiden kan være for lang pga. mange hårde overflader.

Vær opmærksom på, at køkkenmaskiner og ventilationsanlæg støjer mindst muligt.

 

Undgå ujævnheder og trin, når der køres med metalrulleborde med service.

 

Serveringspersonale:

Kraftig musik kan bl.a. ødelægge hørelsen og give stress. Med høreskader følger ofte tinnitus
og lydoverfølsomhed.

 

Se hvordan man kan reducere påvirkningerne gennem organisatoriske ændringer, rum-akustiske ændringer, arkitektoniske ændringer og lydtekniske ændringer i udgivelsen ”Behold hørelsen og hold arbejdsmiljøloven”. Klik på linket nedenfor.

 

Rengøringspersonale:

Vær særlig opmærksom på rengøringsmaskiners støjniveau.

 

Gode links: