Ensidigt Gentaget Arbejde

Indretning og Arbejdsstillinger

 

Tunge løft og bæringer 

 

Løfte og arbejdsteknikker

 

 

Psykisk arbejdsmiljø og stress 

Social kapital

 

Indflydelse

Mening i arbejdet

Belønning

Social støtte

Forudsigelighed

Kravene i arbejdet

Udviklingsmuligheder

Chikane og mobning

 

Varme, kulde og træk

 

Belysning

 

Lydbelastninger og akustik

 

Støv og rengøring

 

Statisk elektrivitet

 

Pladsforhold

 

Velfærdsforhold

 

 

Farlige stoffer

 

Hudirritation

 

 

Mikroorganismer og hygiejne

 

Hånddesinfektion og håndvask

 

 

Ulykker

 

Maskiner

 

Nødberedskab og førstehjælp

 

 

Instruktion og oplæring

 

Nyansatte

 

Gravide

 

Unge

 

Sygefravær