Fakta om EGA – Ensidigt Gentaget Arbejde

 

 

Fakta om indretning, arbejdsstillinger og -bevægelser

 

 

 

Fakta om træk og skub

 

 

Fakta om tunge løft og bæringer

 

 

Fakta om psykisk arbejdsmiljø og stress

 

Fakta om alenearbejde og isoleret arbejde

 

Fakta om chikane og mobning

 

Fakta om chokerende begivenheder, vold og trusler om vold

 

Fakta om for store krav – for små krav

 

Fakta om indflydelse på eget arbejde

 

Fakta om natarbejde og skiftende arbejdstider

 

Fakta om støtte fra kolleger og ledelse samt anerkendelse

 

Fakta om udviklingsmuligheder

 

Fakta om ulykker og anmeldelse af ulykker

 

 

Fakta om fald og snublen

 

 

Fakta om forbrændinger og skoldninger

 

 

Fakta om nødberedskab og førstehjælp

 

 

Fakta om skærende udstyr og knive

 

 

Fakta om belysning

 

 

Fakta om støj og akustik

 

 

Fakta om maskiner

 

 

Fakta om pladsforhold

 

 

Fakta om varme kulde og træk

 

 

Fakta om farlige stoffer

 

Alle kan downloades fra: www.bfa-service.dk.

 

Fakta om hudirritation, eksem og allergi

 

 

Fakta om mikroorganismer og hygiejne

 

 

Fakta om stegeos

 

Kan downloades fra: www.bfa-service.dk.

 

Fakta om gravide

 

 

Fakta om nyansatte

 

 

Fakta om sygefravær

 

 

Fakta om unge